facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Dokumenty do pobrania dla studenta

WYJAZD STUDENTA NA STUDIA

Dokumenty wypełniane PRZED wyjazdem:

 1. Formularz zgłoszeniowy POBIERZ
 2. Wzór umowy uczestnika zakwalifikowanego na wyjazd* POBIERZ
 3. Załącznik I do umowy (Learning Agreement) POBIERZ
  - Instrukcja do zał. I ver. POL
  POBIERZ
  - Instrukcja do zał. ver ENG
  POBIERZ
 4. Załącznik II do umowy POBIERZ
 5. Załącznik III do umowy (Karta Studenta Erasmusa+) POBIERZ
 6. Dane bankowe POBIERZ
 7. Karta obiegowa POBIERZ
 8. Wniosek o obniżenie czesnego POBIERZ

Dokumenty dostarczane do Biura Współpracy z Zagranicą PO powrocie:

 1. Transcript of Records (wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z liczbą uzyskanych punktów ECTS)**
 2. Potwierdzenie pobytu**

* Dokument przygotowywany przez pracowników Biura Współpracy z Zagranicą WSSM 

** Dokumenty wystawiane są przez uczelnię przyjmującą i ich wzory określone są na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących na danej uczelni. Student we własnym zakresie musi uzyskać je od jednostki przyjmującej. Przedłożenie powyższych dokumentów jest warunkiem rozliczenia wyjazdu.