facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Dokumenty do pobrania dla pracownika

WYJAZD PRACOWNIKA CELEM REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA / SZKOLENIA

Dokumenty wypełniane PRZED wyjazdem:

  1. Wzór umowy uczestnika zakwalifikowanego na wyjazd* POBIERZ
  2. Zał. I do umowy (Indywiduwalny program nauczania/szkolenia) POBIERZ
  3. Załącznik II do umowy POBIERZ
  4. Dane bankowe POBIERZ

Dokumenty dostarczane do Biura Współpracy z Zagranicą PO powrocie:

  1. Potwierdzenie pobytu**
  2. Karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające czas podróży

* Dokument przygotowywany przez pracowników Biura Współpracy z Zagranicą WSSM 

** Dokument wystawiany są przez uczelnię przyjmującą i jego wzór określany jest na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących na danej uczelni. Pracownik we własnym zakresie musi uzyskać je od jednostki przyjmującej. Przedłożenie powyższych dokumentów jest warunkiem rozliczenia wyjazdu.